Filmprodusentane har over 18 års erfaring med tv-produksjon på tegnspråk. Vi produserer tv-programmer, barnetv-drama og bøker oversatt til tegnspråk. 

 

Alle disse produksjonene kan bestilles på dvd. 

 

Ta kontakt for mer informasjon.